رمان روزهای وارونه

دانلود رمان روزهای وارونه

تاریخ انتشار: 19/08/10
  • انتشارات: رمانکده
  • تعداد صفحات: 484
  • نویسنده: مائده باوندپور
بهاء: 105,000ریال | 80,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در دانلود رمان روزهای وارونه خواهید خواند ...

دانلود رمان روزهای وارونه نوشته مائده باوندپور

دختری ک در یک شرکت مهندسی کار میکنه و تمام تلاشش اینه که خودش رو به پدرش اثبات کنه. به خواست پدرش با کسی ک دوستش نداره نامزد می کنه.
اما نامزدش بهش خیانت می‌کنه و درست جایی که فکرش رو نمی کنه، عشق سابقش رو می بينه…

قسمتی از رمان

کلافه تر از همیشه اتاق‌ را وجب ‌می‌کرد.دلهره و ‌اشتیاق دو ‌حسی بود که همزمان جانش را در برگرفته بودند.
بی طاقت مقابل میز توالت ایستاد و موهای بلند و ‌خرمایی ‌رنگش‌ را چنگ ‌زد.
درخشش ستاره ها میان چشم هایش به یقین،تصویری از باور و اطمینان را در قاب چهره اش به تصویر میکشیدند.
صدای‌ منشی ریز‌ نقش ‌شرکت که از ‌موفقیت حتمی ‌اش گفته بود ضمیمه تائید چشمانش شدند.راست ایستاد و
کف دستانش را به ‌صورتش‌کشید و نفس‌ گرفت.زمانی را که برای رسیدن این روز به انتظار سپری کرده بود رو به اتمام بود.
همان روزی ‌که برایش‌ شب بیداری‌ها‌ کشیده بود…نباید خودش را مۍباخت و فرصت پیش آمده را از دست مۍداد.
تبسمی که روی ‌لب هایش نشست و‌جودش را لبریز از حس غرور مۍکرد…زیر لب زمزمه کرد:
_ امروز روز ‌توئه…وقتش رسیده‌ برد شیرینتو،تو چشمای بابا ببینی.