کتاب کسی چه می داند

مجموعه داستان کوتاه کسی چه می داند

تاریخ انتشار: 19/04/09
  • انتشارات: نامه مهر
  • تعداد صفحات: 103
  • نویسنده: اسماعیل محمدی
بهاء: 220,000ریال | 200,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در مجموعه داستان کوتاه کسی چه می داند خواهید خواند ...

مجموعه داستان کوتاه کسی چه می داند نوشته اسماعیل محمدی

توضیحات

کتاب کسی چه می داند

مجموعه ای از داستان های کوتاه

با درون مایه اجتماعی، عاشقانه، سیاسی

فهرست داستان هایی که در این کتاب آمده:

دادگاه

آقای بازیگر

سنگ و شب و پیرزن

یک روز کمی غیرمعمولی

آژیر قرمز

غریبه
کسی چه می داند…

بندی دیگر

زندگی جسارت بیشتری می خواهد تا مرگ

مستقیم تهران

پیرمرد

سیب

به یاد ماندنی

سیزده.

چاپ شده توسط انتشارات نامه مهر