رمان هلالوش نوشته سپیده فرهادی

رمان هلالوش

تاریخ انتشار: 19/05/05
  • انتشارات: صدای معاصر
  • نویسنده: سپیده فرهادی
بهاء: 800,000ریال | 730,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان هلالوش خواهید خواند ...

رمان هلالوش نوشته سپیده فرهادی

هلالوش رمانی عاشقانه_اجتماعی است که زندگی دختری به نام نفس را روایت می کند. نفس مدیری موفق، با جایگاه اجتماعی خوب که گذشته ای سرشار از شکست و تحقیر را پشت سر گذاشته است. یک دیدار غیر منتظره او را روبروی مردی به نام آبان قرار می دهد تا گذشته ی پر از عفونتش سرباز کند و بوی گندش دنیایش را تبدیل به جهنم انتقام کند.
اما انتقام گرفتن از مردی مانند آبان که به اعتقادش پایبند و بی خبر از نقشه های نفس است به شدت عرصه را برای نفس تنگ می کند تا جایی که عشق پادرمیانی می کند و زمانی که همه چیز به ظاهر بر وفق مراد است مردی می آید که دنیای نفس و آبان را ویران می کند…

برشی از رمان هلالوش

-این جوری دلبری کردن عواقب سنگینی داره ها!
می خندم و خنده هایم عشق می شود و چون پیچک به دور صدایش تاب می خورد وقتی که نفس می ریزد و بی تاب قلدری می کند:
-با زبون خوش خودت میای یا جور دیگه بگم بیان سراغت؟

نچی می کشم و آرام به سمت پنجره حرکت می کنم. جوری که متوجه حرکتم از صدایم نشود.
-تا اعتراف نکنی دلت تنگ…

میان کلامم می پرد و دلم را می گیرد و با خودش می برد وقتی که صدا بلند می کند و می گوید:
-دل تنگی پیش حالی که من دارم هیچه! دارم از ندیدنت پر پر می زنم نفسم! بیا که بدجوری بی تابتم.
پس آمده بود. راست بود که نوید بودنش را دلم می داد. آن قدر مشتاق هستم که حاضرم هر چه دارم در دنیا تسلیم صدایش کنم به شرطی که او تا ابد میان گوشم خواستنم را فریاد کند.