رمان میمنت

رمان میمنت

تاریخ انتشار: 19/04/25
  • انتشارات: نشر علی
  • تعداد صفحات: 396
  • نویسنده: زهرا کیانی
بهاء: 275,000ریال | 240,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان میمنت خواهید خواند ...

رمان میمنت به قلم زهرا کیانی

میمنت روایتی ست از داستان زندگی دختری که برای فرار از محیط محدود خانه و اقتدار پدری نظامی به بهانه ی ادامه ی تحصیل قدم در راهی می گذارد که بابتش بهای سنگینی می پردازد.
رویدادهای داستان که از اوایل دهه ی چهل آغاز و تا سال های پایانی دهه ی پنجاه ادامه دارد در پاریس و تهران دنبال می شوند و مخاطب را با پیچیدگی های بسیاری روبرو می کنند که در عین تلخ بودن سرشار از عاشقانه های پرهیجان است.