رمان طواف عشق

رمان طواف عشق

تاریخ انتشار: 19/03/28
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 684
  • نوبت چاپ: اول 1396
  • نویسنده: اکرم حسین زاده (امیدوار)
بهاء: 650,000ریال | 550,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان طواف عشق خواهید خواند ...

رمان طواف عشق نوشته اکرم حسین زاده

میان طواف خانهات
جایی که من بودم و تو بودی و یک دنیا سکوت
چه ناشیانه دل را باختم
جایی بین صفا و مروهات
دل سپردم به یک نگاه
دویدم و نرسیدم
مرا به خود خواندی تا اینگونه پایبندم کنی؟
نمیدانم…
شاید هم شرط مهماننوازیت این بود
من عاشق شدم
دل دادم
جایی که سنگ میزنند شیطان را تا برانندش از خود

نگاهم شیطان شد و در پی لیلایی دوید
که مجنون وار مجنونم کرد
شیرین شد و چون فرهاد
که نه بیستون
تمام باورهایم را به تیشهی عشق کندم
طواف میکنم اینبار
ضریح نگاهی را که در طواف عشق
اینگونه
عاشقم کرد…