رمان رامش

رمان رامش

تاریخ انتشار: 19/05/01
  • نویسنده: زهرا قاسم زاده ( گیسو )
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 832
بهاء: 950,000ریال | 880,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان رامش خواهید خواند ...

رمان رامش نوشته زهرا قاسم زاده ( گیسو )

یک لحظه چشم دوخت به فنجانِ خالیام!
… ? آرام وسرد گفت: که در طالع ش
قلبم تپید، باز عرق روی صورتم نشست!
گفتم؛ بگو مسافر من ميرسد؟ و یا…
با چشمهاي خیره به فنجان نگاه کرد!
گفتم؛ چه شد؟
سکوت بود و تکرار لحظهها!
آخر شروع کرد به تفسیر فالِ من…
با سر اشاره کرد که نزديكتر بیا
اینجا فقط دو خط موازی بنشسته است
یعنی دو فرد دلشدهي تا ابد جدا!
امان بهسرمضربه زدند! i انگار که
يآید خدا؟ l یعنی که هیچ وقت او
گفتم درست نیست! از اول نگاه کن
فریاد زد: بفهم!
رها کرده او تو را!

 

از PDF دموی این رمان قبل از خرید حتما استفاده کنید