رمان دنیای بی ثانیه

رمان دنیای بی ثانیه

تاریخ انتشار: 19/12/13
  • انتشارات: رمانکده
  • تعداد صفحات: 212
  • نویسنده: زهرا نوری
بهاء: 120,000ریال | 85,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان دنیای بی ثانیه خواهید خواند ...

رمان دنیای بی ثانیه

داستان زندگی مردمی عادی در اطرافمون هست که فکر میکنیم هیچ مشکلی ندارن و زندگی شون خوب و خوشه ولی وقتی وارد زندگی شون بشیم می بینیم خیلی خبراست…

قسمتی از رمان

از حمام بیرون می آید و موهایش را از حوله باز می کند. شهروز هنوز روی تخت خوابیده و با این که تقریبا نیمی از روز گذشته، خواب هفت پادشاه را می بیند. حوله را از تنش بیرون می کشد و اندام برهنه اش را مقابل آینه به تماشا می ایستد. موهای بلند و مشکی رنگش را سشوار می کشد و با وجود این سر و صداها شهروز همچنان در خواب ناز به سر می برد. پسر متمول و زیبایی است، قامتی بلند و محکم با شانه های پهن و کاملا زن ذلیل!
ولی #ندا معتقد است لقمه ی او نمی شود. او کجا و ندا کجا؟ میان و فکر و خیال های پرحسرتش از نفس های آسوده ی شهروز حرصی می شود و حوله را روی هیکلش پرت می کند.
-شهروز بیدار شو پول به من بده تا برم، ظهر شد…