رمان تمیس

رمان تمیس

تاریخ انتشار: 19/03/30
  • نویسنده: فرزانه شفیع پور
  • تعداد صفحات: 317
  • انتشارات: رمانکده
بهاء: 105,000ریال | 85,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان تمیس خواهید خواند ...

رضا، مردیه که برای انتقام از زنی که سال ها پیش زندگیش رو نابود کرد به کشور برمی گرده و با زیرکی خودش رو وارد خانواده ی اون می کنه.
از اون طرف جانان که هوای عشق قدیمیش تو سرش افتاده سعی می کنه تا بفهمه که رضا تو این مدت کجا بود و چیکار می کرد.
جدالی که این دو نفر با هم شروع کردن اون ها رو از پرهام_ شوهر جانان_ غافل می کنه و همین باعث می شه حوادث شومی پیش بیاد!

مقدمه

آن هنگام که با داغ ننگی بر پیشانی متولد می شوی و دست سرنوشت تو را در مسیری می راند که خود اختیاری در قدم نهادن به آن نداری ناچار،

به حکم الهه ی تقدیر سر فرود می آوری و همپای سرنوشت بر مرگ آرزوهایت اشک می باری…
و من زاده ی نامشروعی که به حکم گناه مادر از بهشت بیرون رانده شدم و همپای شیطان در آتش جهنم سوختم و شرافت خود را از کف دادم؛ به

اجبار حکم مادری که از نامش جز تباهی نصیبم نشد.
و آنگاه که بال و پر سوخته از کنار شیطان گریختم؛ مردی به یاریم شتافت و و مرا از منجلاب تباهی بیرون کشید و این زن در هم شکسته را همراه با

کودکش پناه داد؛ تا انسانیت را به باوری تازه بنا نهد.
و اینک من سوگوار مردانگی های مَرد سالهای بی پناهی ام در پی انتقام خون بی گناهی که بر زمین ریخته شد؛ پای در راهی سخت نهاده ام؛ … انتقام.