رمان آچمز

رمان آچمز

تاریخ انتشار: 19/05/07
  • انتشارات: شقایق
  • نویسنده: عادله حسینی
بهاء: 950,000ریال | 910,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان آچمز خواهید خواند ...

رمان آچمز نوشته عادله حسینی

داستان خواستن ها و پس گرفتن هاست. داستان زندگی پسری که برای احقاق حقش پا به ایران می گذارد. دل بستن به

دختر فردی که حقش را ناحق کرده خارج از برنامه هایش است اما مردانه دل می دهد و حالا امیر نه قصد دارد نه از حقش

بگذرد و نه نیتی برای گذشتن از دلارام دارد. این ماجرا به کجا ختم می شود؟!