رمان آهنگ عشق

رمان آهنگ عشق

تاریخ انتشار: 19/05/16
  • انتشارات: ارشادان
  • تعداد صفحات: 158
  • نویسنده: خدیجه رحیمی
بهاء: 400,000ریال | 380,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان آهنگ عشق خواهید خواند ...

رمان آهنگ عشق نوشته خدیجه رحیمی

ماجرای خانواده ای که سرپرست خانواده مجبور میشود برای کار به کشور دیگری برود ،که به خاطر عدم حضورش ،زندگیش روبه زوال و نابودی میرود ،اما با معجزه عشق دوباره زندگی جریان می یابد