رمان آبنوس

رمان آبنوس

تاریخ انتشار: 19/09/10
  • انتشارات: شقایق
  • تعداد صفحات: 457
  • نویسنده: بهاره غفرانی
بهاء: 540,000ریال | 480,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان آبنوس خواهید خواند ...

رمان آبنوس به قلم بهاره غفرانی

می آیم جانانم؛ می آیم تو چطور؟ آنجا منتظر ایستاده ای؟! می توانی باز هم دل به دلم بدهی؟ می توانی دلیل زندگی من؟! می رسم به کوچه باریک و معروف. می رسم و عجیب نیست که در این ساعات روز پرنده هم پر نمی زند. من و او قول و قرار گذاشته بودیم.