دانلود رمان سایه عشق

دانلود رمان سایه عشق

تاریخ انتشار: 23/08/15
Rate this product
بهاء: 33,000ریال | 28,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در دانلود رمان سایه عشق خواهید خواند ...

دانلود رمان سایه عشق

سایه قصه من، دختری که دل در گرو عشق پسر عمویش سیاوش دارد.
سیاوشی که تنها سهم سایه از او فقط اخم هایش بوده.
او هیچ وقت دلیل این همه نفرت و اخم های او را نمی داند. غافل از اینکه سیاوش عاشق اوست.
زمانی که قرار است در جاده عشق همراه همدیگر قدم بردارند سرنوشت آن ها را از یکدیگر جدا می کند.
بعد از تحمل دوری و سختی های زیادی که قلب هر دوی آن ها را مملو از درد می کند. دوباره در یک مسیر قرار می گیرند

بخشی از داستان

مقدمه
کمی قبل تر از لبه پرتگاه ایستاده ام ببینم آیا در نگاهت ترس و دلشوره هست یا نه؟
من قطعا خواهم پرید تا هم پرواز را تجربه کنم هم عشق و اعتمادم نسبت به تو.
اگر مرا بگیری پس انتخابم درست خواهد بود و اگر نه…
باید یاد بگیرم در تصمیماتم بیشتر دقت‌ کنم
آری دلیل حضور من این است…
کمی قبل تر از لبه پرتگاه، برمیگردم و دوباره نگاهش میکنم.
اگر آخرین بار باشد که این چشم ها را ببینم بگذار سیر بنگرم. شاید واقعا آخرین بار باشد.

پارت اول

پشت پنجره اتاقم ایستاده ام.
محو تماشای آسمان پر ستاره ام،در دلم غمی بی پایان ریشه زده.
مدام با خود تکرار می کنم، قوی بمان امشب هم به پایان می رسد.
اما مگر می توانستم امشب را بدون دغدغه به صبح برسانم.
چگونه می توانستم پا به آن مراسم بگذارم؟
پرنده خیال مرا به گذشته می برد به روزهایی که شاد بودم.
دختری هفده ساله که دل در گرو عشق پسر عمویش داده بود.
نمی دانستم از کی؟! اما تا یاد دارم در دلم جوانه ای بود،به اسم سیاوش که روز به روز پر ریشه تر می شد.
با شنیدن صدای در از گذشته دست می کشم به طرف آینه می روم.