دانلود رمان دلداده به دلدار

دانلود رمان دلداده به دلدار

تاریخ انتشار: 23/06/24
Rate this product
  • نویسنده: فریبا میم قاف
  • موضوع: عاشقانه،معمایی
بهاء: 33,000ریال | 28,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در دانلود رمان دلداده به دلدار خواهید خواند ...

دانلود رمان دلداده به دلدار

هفت سال قبل بود. زمانی که تیارا سعی کرد تا خانواده ش رو از ورشکستگی نجات بده و از زندان رفتن پدرش جلوگیری کنه. اما راهی رو برای این کار انتخاب کرد که منجر به طرد شدنش از سمت خانواده ش شد و باعث شد که مجبور بشه از باراد، پسرعموش، کمک بخواد و به خونه ش پناه ببره. همون موقع بود که تیارا، عاشق شد. عاشق باراد… و همین عشق رازهایی رو برملا کرد که تا به اون لحظه سر به مهر بودن و کم کم شروع به آشکار شدن کردن و هر دوشون رو به دردسر انداختن…

بخشی از داستان

ماشین را جلوی خانه نگه داشت. لبخندی زدم و با تمام عشقی که در وجودم بود به صورت جذابش نگاه کردم.
– ممنون خیلی خوش گذشت.
او هم لبخند زد اما لبخندش واقعی نبود. تلخ بود. از سر اجبار بود. با بی‌میلی بود. این را فقط من می‌فهمیدم.
– خواهش می‌کنم. کاری نکردم.
لبخند ماسیده شده‌ام را تمدید کردم و گفتم:
– پس… دیگه فعلاً.
در ماشین را باز کردم تا پیاده شوم که با شنیدن صدایش متوقف شدم.
– صبر کن تیا.
با فکر اینکه حتماً می خواهد همان چیزی که من می‌خواهم را بگوید، با خوشی زیادی که در قلبم پخش شده بود، در را بستم و دوباره به طرفش برگشتم. منتظر نگاهش کردم. رنگِ نگاهش عوض شده بود. تازه متوجه لحن صدای عوض شده‌اش شدم. خوشیِ قلبم، جایش را به ترس داد.
– چرا دیگه ازم نمی‌خوای در مورد پدر و مادرت بهت بگم؟ دیگه برات مهم نیستن؟
نگاهم پایین افتاد، سرم هم. کاش امشب حرفش را پیش نمی‌کشید. کاش امشب کامم را زهر نمی‌کرد. کاش امشب چیزی نمی‌گفت. آب دهانم را قورت دادم و ترجیح دادم حقیقت را بگویم.
– فکر کردم شاید اذیت شی.
نگاهش کردم و ادامه دادم:
– نمی‌خواستم بهم به چشم یه مزاحم نگاه کنی. نمی‌خواستم مجبورت کنم که دائماً در موردشون بهم بگی.
دست راستش را که روی فرمان بود، پشت صندلی‌ام گذاشت و کامل به صورتم مسلط شد. سعی کردم فقط به چشم‌هایش نگاه کنم و نگاهم به حالت جذاب نشستن‌ش نیفتد.