دانلود رمان تو فردای من باش

تاریخ انتشار: 20/01/01
  • انتشارات: رمانکده
  • تعداد صفحات: 242
  • نویسنده: زهرا بیگدلی
بهاء: 90,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در دانلود رمان تو فردای من باش خواهید خواند ...

دانلود رمان تو فردای من باش

قصه ای فوق عاشقانه، با یه راز بزرگ که کشفش طپش قلب‌ها رو در پی داره…
کژال؛ دختری که تو گذشته دردهای زیادی کشیده، انقدر زیاد که تو قلب مهربونش تلنبار شده و نمی‌تونه آروم بگیره…
اتابک؛ مردی که از عشق به جنون کشیده شده و…
و فرهانی که یه راز بزرگ تو سینه ش پنهونه و می‌خواد مرهم بشه به دردهای کژال…
ولی…
کاش کژال بجنگه، بتونه، بخواد که بشه اون چه که همه‌ چی رو رنگ شادی می‌بخشه و…