رمان تلافی تا نابودی

رمان تلافی تا نابودی

تاریخ انتشار: 19/05/18
  • انتشارات: رمانکده
  • تعداد صفحات: 466
  • نویسنده: زهرا حشم‌فیروز
بهاء: 100,000ریال | 86,000ریال
اشتراک گذاری:
  • telegram
  • facebook
  • twitter
  • twitter
آنچه در رمان تلافی تا نابودی خواهید خواند ...

رمان تلافی تا نابودی به قلم زهرا حشم‌فیروز

به لب‌ هام خیره شد و دندون‌ هاش رو به هم ‌سایید و ادامه داد: دیگه این رنگ رو روی لب‌هات نبینم‌، الان هم قبل رفتن از این

جا پاکش می ‌کنی وگرنه خودم به روش خودم برات پاکش می‌ کنم.
بعد محکم پرتم کرد رو کاناپه و دستمالی رو به سمتم گرفت.
– اول رژت رو پاک کن بعد برو.
دستمال رو ازش گرفتم و تیکه تیکه کردم و ریختم جلوی پاش و با صدایی که به شدت از ترس و عصبانیت می ‌لرزید گفتم: گفته

بودم که کاره ‌ایم نیستی اما مثل این که جدی نگرفتی، این هم برای قرارم زدم نه جناب عالی!
با تموم شدن حرفم یه طرف صورتم به شدت سوخت و فردین با تن صدایی که به شدت بالا رفته بود غرید: ترنم از این‌ جا که رفتی

مستقیم می ‌ری خونه وگرنه کاری می ‌کنم که خودت به دست و پام بیفتی که باهات ازدواج کنم اون وقت من…

❌رمانی سراسر از لحظات ناب و حساس که همه چی داره از داستان استاد دانشجویی گرفته تا پلیسی و طنز و عاشقانه، تازه پایانش هم سورپرایز کننده است.❌

خلاصه:

ترنم دختر شیطون و زخم دیده ای که از جنس مخالفش متنفره ولی دست سرنوشت بازی عشق و نفرت رو براش رقم می زنه و…

نام رمان: تلافی تا نابودی

مقدمه

به نام خداوند من که هر که داردش پادشاه است.
» جز من را که چاره نیست.
بایدم تا زنده ام در درد زیست.

عاشقم من، عاشقم من، عاشقم.
عاشقی را لازم آید درد و غم.

راست گویند این که: من دیوانه ام.
در پی اوهام ها یا افسانه ام.

زان که بر ضد جهان گویم سخن.
یا جهان دیوانه باشد یا که من.«
»نیما یوشیج«